קצין/ת מתקן! ליחידת האבטחה של ביטוח לאומי בירושלים