עבודה ללא נשק וללא התחייבות במתקן מסווג, שכר ותנאים פגז!