דרושים

הצטרף לחברה מספר אחת באבטחה ושמירה!

השאירו פרטים

קבוצת מודיעין אזרחי מציעה לאלפי עובדי החברה, סביבת עבודה משפחתית 

וחברית, מסלולי הכשרה, קורסים, הטבות שונות, ואפשרויות קידום. למידע נוסף:

למשרות בחברת האבטחה

למשרות בחברת המוקד

למשרות בחברת הבלדרות